Cartographia Webshop

Skip to Main Content »

Keresés az oldalon

Hírlevél

Hírlevél
 

Ön jelenlegi helye:

A vásárlási szerződés a Cartographia Kft. által üzemeltetett webáruházban (www.cartographia.hu) történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének leadásával a Cartographia Kft. vásárlója lesz. Kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el az alábbi dokumentumot!

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk (Cartographia Földgömb- és Térképbolt, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 37., email: terkepbolt@cartographia.hu, tel/fax.: 06 (1) 312 6001) rendelkezésére áll.


 Vásárlási szerződés
ÁSZF


1. Általános tudnivalók

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A Cartographia Webáruház (továbbiakban Áruház) elsősorban térképeket, útikönyveket, földgömböket kínál eladásra. A honlapon található termékfotók illusztrációk, így a termék kinézete bizonyos esetekben eltérhet attól (pl. a borítófotó változása új kiadás esetén).

Az Áruházon keresztül történő elektronikus rendelés során a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: Vásárló) és Áruház között a Vásárló kifejezett nyilatkozata alapján az alább leírt feltételek szerint vásárlási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jön létre.

Vásárló a rendelés folyamán az erre létrehozott felületen keresztül nyilatkozik a Szerződés, illetve az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadásáról.

2. A szerződő felek azonosítása


2. 1. Az Áruház

A www.cartographia.hu oldalon található online áruházat a Cartographia Kft. működteti.

Székhely és postacím: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-263661 (bejgegyezve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Adóigazgatási szám: 10839450-2-42

Ügyfélszolgálat:
Cím: Cartographia Földgömb- és Térképbolt, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 37.
Telefonszám/fax: 06 (1) 312 6001
E-mail: terkepbolt@cartographia.hu

2.2. A Vásárló

Az Áruházban csak regisztrált Vásárlók vásárolhatnak. Amennyiben a Vásárló korábban nem regisztrálta még magát az Áruházban, a rendelés jóváhagyása előtt egy regisztrációs űrlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait. Az Áruház a regisztrációs adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. Áruház azon adatlapot, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítja. Áruház semmilyen felelősséget nem vállal a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért.

3. Termékek és árak

3.1. Az egyes termékek jellemzőit és az ÁFÁ-t is tartalmazó árát a konkrét termékhez tartozó adatlap ismerteti. Az Áruházban meghirdetett akciós árak a webáruházon keresztül leadott megrendelések esetén érvényesek.

3.2. A rendelés teljes kifizetendő értékét a termék(ek) árának valamint a választott szállítási szolgáltatás árának összege jelenti.

3.3. Amennyiben Vásárló a webáruházban is érvényes kuponkóddal rendelkezik, annak érvényesítésére a termék bevásárlókosárba helyezése után van lehetősége az „árengedmény kódok” rovat kitöltésével. A kuponok más akcióval nem vonhatóak össze, így Áruház az azon szereplő kedvezményt az eredeti árból számítja

4. Rendelés


4.1. Az Áruházban történő rendelés során Vásárló nyilatkozik, hogy elfogadja a vásárlási szerződést és azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, valamint tisztában van a rendelés menetével. Vásárló vállalja, hogy gondoskodik az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről.

4.2. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 12:00 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időponton túl is van lehetőség  megrendelés leadására, azonban  a megadott határidő lejárta után leadott rendelés várhatóan csak az azt követő napon kerül feldolgozásra.

4.3. Áruház a rendelés leadását követően visszaigazoló e-mailt küld a leadott rendelés részletes adataival, mely adatok a Vásárló által a webáruházban létrehozott profilon keresztül is megtekinthetőek. Áruház felhívja Vásárló figyelmét, hogy az elküldött visszaigazoló e-mailek a spam (levélszemét) szűrők beállítása miatt nem minden esetben érkeznek meg.

4.5. A megrendelések átlagos teljesítési ideje 3 munkanap.

5. Szállítási feltételek

5.1. Az Áruháztól rendelt termékek átvételére az Áruház két lehetőséget kínál: személyes átvétel az Áruház által megadott címen, vagy futárral történő kiszállítás a Vásárló által megadott címre.

5.2 Az Áruház az alábbi címen, nyitvatartási időben személyes átvételi lehetőséget biztosít Vásárló számára, amennyiben Vásárló a rendelés során személyes átvételi lehetőséget kér:

Személyes átvételi pont:
Cartographia Földgömb- és Térképbolt
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 37.
Nyitva: Hétfő-Péntek, 09:00-17:00
Tel.: 06 (1) 312 6001

Áruház személyes átvétel esetén nem számít fel plusz költséget. Vásárló a megrendeléstől számított 9 napon belül köteles átvenni a megrendelt terméket, ellenkező esetben Áruház törli a megrendelést.

5.3. Amennyiben Vásárló a megrendelés során úgy rendelkezik, akkor a megrendelt áru kiszállítását futárszolgálat végzi a Vásárló által megadott belföldi címre. A futárszolgálattal történő kiszállítás költségét Vásárló viseli. Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, úgy a futár pár napon belül ismételten megpróbálkozik a kézbesítéssel. Amennyiben a kézbesítés a második alkalommal is sikertelen, a futárszolgálat a "Vissza a feladónak" jelöléssel visszajuttatja a csomagot az Áruháznak, melyet követően ismételt kézbesítésre csak újabb szállítási díj felszámolásával van lehetőség. Ilyen esetekben előzetes egyeztetés esetén, Ügyfélszolgálatunkon személyes átvételre is lehetőséget biztosítunk.

5.4. Áruház kizárólag érvényes belföldi címre vállal futárszolgálattal történő kiszállíttatást.

6. Az elállás joga

6.1. A termék átvételétől számított 14 munkanapon belül a Vásárlónak joga van elállni vásárlási szándékától, mely esetben köteles a vásárolt terméket a nyilatkozattételtől számított 14 napon belül visszaszolgáltatni Áruház részére.

6.2. Elállás esetén Áruház köteles legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríteni a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a szállítással összefüggésben felmerült költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vásárló az Áruház által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, ez esetben a többletköltség Vásárlót terheli).

6.3. Áruház mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül Áruház a korábbi időpontot veszi figyelembe).

6.4. Az Áruház a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján az Áruház a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

6.5. Vásárló felel azonban a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

6.7. Az elállási jog nem gyakorolható olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, illetve olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló egyedi elképzelése alapján készített el Áruház (például: egyedi rendelés alapján készült falitérkép).

6.8. Ha Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát (1.számú melléklet) köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére, a 6.1. pontban megadott határidőn belül:

Cartographia Földgömb- és Térképbolt, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 37.
Telefonszám/Fax: 06 (1) 312 6001
E-mail: terkepbolt@cartographia.hu

Áruház a nyilatkozat beérkezését írásban visszaigazolja a Vásárló által rendelkezésére bocsátott elérhetőségek egyikén.

7. Kellékszavatosság


7.1. A termék akkor hibás, ha nem rendelkezik az adatlapon megadott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.2. Áruház hibás teljesítése esetén Vásárló a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint élhet kellékszavatossági igényével és kérheti a hibás termék javítását vagy kicserélését. Kivétel, ha a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen (pl. „kifutó” termék cseréje) vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

7.3. Ha Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Áruház költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Áruház adott okot.

7.4. Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő hat hónap.

7.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket az Áruháztól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban Vásárló már köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8. Termékszavatosság

8.1. A 7.1. pont teljesülése esetén Vásárló dönthet úgy, hogy a termékszavatosság jogával él, azonban egyidejűleg egy termék egyazon hibája miatt készletszavatossági és termékszavatossági igénnyel párhuzamosan nem élhet. Termékszavatosság igénye esetén a hibát Vásárlónak kell bizonyítani.

8.2. Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.3. Termékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval vagy Áruházzal szemben, a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, e határidő után jogosultságát elveszti.

8.4. A gyártó (vagy Áruház) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy az alábbi mentesítő körülmények közül legalább egy fennáll:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

8. Vitás esetek


Áruház mindent megtesz, hogy a Vásárlóval fennálló vitás esetekben megegyezésre jusson, amennyiben a felek ennek ellenére sem jutnak egyezségre, az Áruház székhelye szerint illetékes békéltető testülethez lehet fordulni.

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

9. Jelen szerződés a rendelés leadásának pillanatában lép érvénybe.

Kelt. Budapest, 2014. június 13.


1. számú melléklet:

Elállási jog gyakorlásánál alkalmazható nyilatkozat formája

Címzett: Cartographia Földgömb- és Térképbolt, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 37.

„Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

1 db „termékmegnevezés”

Megrendelés időpontja: ÉÉÉÉ.HH.NN
Átvétel időpontja: ÉÉÉÉ.HH.NN
Megrendelés száma:

Vásárló neve:
Vásárló címe:
Vásárló telefonszám:
Vásárló e-mail címe: (nem kötelező megadni)

Aláírás (papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt”


 

Kosaram

Az Ön bevásárlókosara üres.

Termékek összehasonlítása

Még nem adott terméket
az összehasonlításhoz.

Közösségi szavazás

Ön milyen formátumú térképet használ szívesebben?
 
 
 
 

Cookie figyelmeztetés: Ez a webhely cookie-kat (sütiket) használ. Ha továbbra is használja a webhelyet, azzal beleegyezését adja a cookie-k általunk történő használatába. További információt olvashat Cookie szabályzatunkban.

ÉRTEM, ELFOGADOM