Cartographia Webshop

Skip to Main Content »

Keresés az oldalon
 

Ön jelenlegi helye:

A vásárlási szerződés a Cartographia Kft. által üzemeltetett webáruházban (www.cartographia.hu) történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének leadásával a Cartographia Kft. vásárlója lesz. Kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el az alábbi dokumentumot!

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk (Cartographia Térképbolt, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 21., email: terkepbolt@cartographia.hu, tel/fax.: 06 (1) 312 6001) rendelkezésére áll.


 Vásárlási szerződés
ÁSZF


1. Általános tudnivalók

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A Cartographia Webáruház (továbbiakban Áruház) elsősorban térképeket, útikönyveket, földgömböket kínál eladásra. A honlapon található termékfotók illusztrációk, így a termék kinézete bizonyos esetekben eltérhet attól (pl. a borítófotó változása új kiadás esetén).

Az Áruházon keresztül történő elektronikus rendelés során a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: Vásárló) és Áruház között a Vásárló kifejezett nyilatkozata alapján az alább leírt feltételek szerint vásárlási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jön létre.

Vásárló a rendelés folyamán az erre létrehozott felületen keresztül nyilatkozik a Szerződés, illetve az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadásáról.

2. A szerződő felek azonosítása


2. 1. Az Áruház

A www.cartographia.hu oldalon található online áruházat a Cartographia Kft. működteti.

Székhely:
1032 Budapest, Visegrádi utca 31..
Cégjegyzékszám: 01-09-263661 (bejgegyezve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Adóigazgatási szám: 10839450-2-41

Ügyfélszolgálat:
Cím: Cartographia Térképbolt, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 21.
Telefonszám/fax: 06 (1) 312 6001
E-mail: terkepbolt@cartographia.hu

2.2. A Vásárló

Az Áruházban csak regisztrált Vásárlók vásárolhatnak. Amennyiben a Vásárló korábban nem regisztrálta még magát az Áruházban, a rendelés jóváhagyása előtt egy regisztrációs űrlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait. Az Áruház a regisztrációs adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. Áruház azon adatlapot, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítja. Áruház semmilyen felelősséget nem vállal a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért.

3. Termékek és árak

3.1. Az egyes termékek jellemzőit és az ÁFÁ-t is tartalmazó árát a konkrét termékhez tartozó adatlap ismerteti. Az Áruházban meghirdetett akciós árak a webáruházon keresztül leadott megrendelések esetén érvényesek.

3.2. A rendelés teljes kifizetendő értékét a termék(ek) árának valamint a választott szállítási szolgáltatás árának összege jelenti.

3.3. Amennyiben Vásárló a webáruházban is érvényes kuponkóddal rendelkezik, annak érvényesítésére a termék bevásárlókosárba helyezése után van lehetősége az „árengedmény kódok” rovat kitöltésével. A kuponok más akcióval nem vonhatóak össze, így Áruház az azon szereplő kedvezményt az eredeti árból számítja

4. Rendelés


4.1. Az Áruházban történő rendelés során Vásárló nyilatkozik, hogy elfogadja a vásárlási szerződést és azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, valamint tisztában van a rendelés menetével. Vásárló vállalja, hogy gondoskodik az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről.

4.2. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 12:00 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időponton túl is van lehetőség  megrendelés leadására, azonban  a megadott határidő lejárta után leadott rendelés várhatóan csak az azt követő napon kerül feldolgozásra.

4.3. Áruház a rendelés leadását követően visszaigazoló e-mailt küld a leadott rendelés részletes adataival, mely adatok a Vásárló által a webáruházban létrehozott profilon keresztül is megtekinthetőek. Áruház felhívja Vásárló figyelmét, hogy az elküldött visszaigazoló e-mailek a spam (levélszemét) szűrők beállítása miatt nem minden esetben érkeznek meg.

4.5. A megrendelések átlagos teljesítési ideje 3 munkanap.

5. Szállítási feltételek

5.1. Az Áruháztól rendelt termékek átvételére az Áruház két lehetőséget kínál: személyes átvétel az Áruház által megadott címen, vagy futárral történő kiszállítás a Vásárló által megadott címre.

5.2 Az Áruház az alábbi címen, nyitvatartási időben személyes átvételi lehetőséget biztosít Vásárló számára, amennyiben Vásárló a rendelés során személyes átvételi lehetőséget kér:

Személyes átvételi pont:
Cartographia Térképbolt
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 21.
Tel.: 06 (1) 312 6001

Nyitvatartás:

hétfő: 9:00 - 17:00
kedd: 9:00 - 17:00
szerda: 9:00 - 17:00
csütörtök: 9:00 - 18:00
péntek: 9:00 - 17:00

Áruház személyes átvétel esetén nem számít fel plusz költséget. Vásárló a megrendeléstől számított 9 napon belül köteles átvenni a megrendelt terméket, ellenkező esetben Áruház törli a megrendelést.

5.3. Amennyiben Vásárló a megrendelés során úgy rendelkezik, akkor a megrendelt áru kiszállítását futárszolgálat végzi a Vásárló által megadott belföldi címre. A futárszolgálattal történő kiszállítás költségét Vásárló viseli. Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, úgy a futár pár napon belül ismételten megpróbálkozik a kézbesítéssel. Amennyiben a kézbesítés a második alkalommal is sikertelen, a futárszolgálat a "Vissza a feladónak" jelöléssel visszajuttatja a csomagot az Áruháznak, melyet követően ismételt kézbesítésre csak újabb szállítási díj felszámolásával van lehetőség. Ilyen esetekben előzetes egyeztetés esetén, Ügyfélszolgálatunkon személyes átvételre is lehetőséget biztosítunk.

5.4. Áruház kizárólag érvényes belföldi címre vállal futárszolgálattal történő kiszállíttatást.

6. Az elállás joga

6.1. A termék átvételétől számított 14 munkanapon belül a Vásárlónak joga van elállni vásárlási szándékától, mely esetben köteles a vásárolt terméket a nyilatkozattételtől számított 14 napon belül visszaszolgáltatni Áruház részére.

6.2. Elállás esetén Áruház köteles legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríteni a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a szállítással összefüggésben felmerült költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vásárló az Áruház által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, ez esetben a többletköltség Vásárlót terheli).

6.3. Áruház mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül Áruház a korábbi időpontot veszi figyelembe).

6.4. Az Áruház a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján az Áruház a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

6.5. Vásárló felel azonban a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

6.7. Az elállási jog nem gyakorolható olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, illetve olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló egyedi elképzelése alapján készített el Áruház (például: egyedi rendelés alapján készült falitérkép).

6.8. Ha Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát (1.számú melléklet) köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére, a 6.1. pontban megadott határidőn belül:

Cartographia és Térképbolt, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 21.
Telefonszám/Fax: 06 (1) 312 6001
E-mail: terkepbolt@cartographia.hu

Áruház a nyilatkozat beérkezését írásban visszaigazolja a Vásárló által rendelkezésére bocsátott elérhetőségek egyikén.

7. Kellékszavatosság


7.1. A termék akkor hibás, ha nem rendelkezik az adatlapon megadott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.2. Áruház hibás teljesítése esetén Vásárló a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint élhet kellékszavatossági igényével és kérheti a hibás termék javítását vagy kicserélését. Kivétel, ha a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen (pl. „kifutó” termék cseréje) vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

7.3. Ha Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Áruház költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Áruház adott okot.

7.4. Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő hat hónap.

7.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket az Áruháztól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban Vásárló már köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8. Termékszavatosság

8.1. A 7.1. pont teljesülése esetén Vásárló dönthet úgy, hogy a termékszavatosság jogával él, azonban egyidejűleg egy termék egyazon hibája miatt készletszavatossági és termékszavatossági igénnyel párhuzamosan nem élhet. Termékszavatosság igénye esetén a hibát Vásárlónak kell bizonyítani.

8.2. Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.3. Termékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval vagy Áruházzal szemben, a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, e határidő után jogosultságát elveszti.

8.4. A gyártó (vagy Áruház) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy az alábbi mentesítő körülmények közül legalább egy fennáll:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

8. Vitás esetek


Áruház mindent megtesz, hogy a Vásárlóval fennálló vitás esetekben megegyezésre jusson, amennyiben a felek ennek ellenére sem jutnak egyezségre, a Vásárló lakhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez lehet fordulni.

A békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu .
 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
 
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
 
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu
 
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu
 
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: hbkik@hbkik.hu
 
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: hkik@hkik.hu
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu
 
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu
 
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu
 
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
 
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
 
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
 
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
 
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
 
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

9. Jelen szerződés a rendelés leadásának pillanatában lép érvénybe.

Kelt. Budapest, 2014. június 13.


1. számú melléklet:

Elállási jog gyakorlásánál alkalmazható nyilatkozat formája

Címzett postai: Cartographia Kft.,1132 Budapest, Visegrádi utca 31.
Címzett email: terkepbolt@cartographia.hu

„Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

1 db „termékmegnevezés”

Megrendelés időpontja: ÉÉÉÉ.HH.NN
Átvétel időpontja: ÉÉÉÉ.HH.NN
Megrendelés száma:

Vásárló neve:
Vásárló címe:
Vásárló telefonszám:
Vásárló e-mail címe: (nem kötelező megadni)

Bankszámla adatok (amennyiben a vételár visszatérítése banki utalással történik)

Bankszámla tulajdonosa:
Bankszámlaszám:

Aláírás (papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt”


 

Kosaram

Az Ön bevásárlókosara üres.

Termékek összehasonlítása

Még nem adott terméket
az összehasonlításhoz.

Közösségi szavazás

Ön milyen formátumú térképet használ szívesebben?
 
 
 
 

Cookie figyelmeztetés: Ez a webhely cookie-kat (sütiket) használ. Ha továbbra is használja a webhelyet, azzal beleegyezését adja a cookie-k általunk történő használatába. További információt olvashat Cookie szabályzatunkban.

ÉRTEM, ELFOGADOM